پاسداری شده: ) با شما در شادی و غم و اندیشه *** به یاد حماسه دفاع مقدس همیشه

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید: